Miomectomia - wyłuszczenie mięśniaków

MiomektomiaMiomektomia

Jest to chirurgiczne usunięcie mięśniaków z macicy, zwane wyłuszczeniem. Wyróżnia się trzy podstawowe podejścia miomektomii:

  • brzuszna, usunięcie zmian następuje poprzez nacięcia powłok brzusznych.
  • laparaskopowa wykorzystuje kilka małych nacięć w brzuchu do usunięcia zmian.
  • histeroskopowa wymaga narzędzia nazywanego resektoskopem, który wprowadzany jest przez pochwę do macicy (używa prądu elektrycznego do wycięcia tkanki).

Zalety i wady

Leczenie mięśniaków macicy w przypadku miomektomii polega na usunięciu samych zmian, nie całego narządu. Jest to oczywista zaleta tego zabiegu dla kobiety, pragnącej zachować płodność. Jednakże, problemy związane z miomektomią obejmują często znaczną utratę krwi (częsty problem, gdy usuwane są duże zmiany), okaleczenie narządu, w przypadku gdy mięśniaków jest dużo i dość znaczny odsetek nawrotów dolegliwości (około 30% lub więcej, w zależności od wieku).

Miomectomia jest przeważnie skutecznym sposobem leczenia, w szczególności, gdy ilość zmian jest niewielka i są one małe lub średnie. Embolizacja, która jest zabiegiem mniej inwazyjnym, może być lepszym wyborem w przypadku pacjentek, które mają wiele zmian lub są one duże. Embolizacja jest również preferowaną metodą, kiedy ginekolog nie może wykluczyć usunięcia narządu, podczas miomektomii, lub jeśli wcześniejsze miomektomie były nieskuteczne.