Powiększona macica

Dlaczego mięśniaki macicy powodują powiększenie macicy?

Macica ma zdolność powiększania się wraz z rozwojem dziecka. Podobnie jest z mięśniaki macicy,  macica powiększa się w odpowiedzi na ich wzrost. Niektóre kobiety cierpiące z powodu miesniaków mają poczucie rozpierania, wzdęcia brzucha podobnego do przedmiesiączkowego. W większości przypadków średnica mięsniaków nie przekracza 10/12 cm (już te mogą być wyczuwalne dotykiem),  lecz zdarzają się dużo większe guzy sięgające do 20 i więcej cm średnicy. Poniżej w płaszczyżnie strzałkowej i poprzecznejw badaniu rezonansu magnetycznego, widoczny mięśniak śródścienny.

Mięśniak w badaniu MRMięśniak w badaniu MR

Adenomioza

Zdaża się, żę powiększona macica może być wynikiem adenomiozy, choroby, która "naśladuje" mięśniaki macicy.  W adenomiozie, podobnie jak w endometriozie, mamy do czynienia z tworzeniem się błony śluzowej macicy (endometrium), która przybiera postać narośli, guzków i torbieli. Różnica pomiędzy endometriozą, a adenomiozą polega na lokalizacji ognisk endometrium. W adenomiozie bowiem występują głęboko w błonie mięśniowej, jeśli zaś zmiany pojawiają się poza nią (inne marządy) mamy do czynienia z endometriozą. Adenomioza może być zdiagnozowana za pomocą badań obrazowych (rezonans magnetyczny) w razie potrzeby biopsji. Poniżej badanie MRI przedstawia przypadki adenomiosy. 


adenomiosaadenomiosa

 

Czy macica może się ponownie skurczyć?

Gdy mięśniaki macicy zostaną usunięte operacyjnie (miomektomia) albo zostaną poddane embolizacji, macica często powraca do normalnej wielkości. Niestety chirurgiczne (miomektomia) usunięcie kilku mięśniaków macicy może uszkodzić mięsień. Istnieje również wysokie ryzyko ponownego wzrostu mięśniaków macicy, gdyż w czasie miomektomii nie zawsze udaje się usunąć wszystkie mięsniaki (a te lubią rosnąć). Embolizacja nie pociąga za sobą żadnego z tych problemów (ukrwienie mięśnia macicy, dzięki bogatemu systemowi krążenia obocznego,  po kilku godzinach po zabiegu wraca do normy, w czasie embolizacji leczymy wszystkie mięśniaki jednocześnie). Embolizacja jako procedura niechirurgiczna nie pozostawia blizn na brzuchu.

Mam mnogie mięśniaki, moja macica jest powiększona, chce uniknąć histerektomii, czy jestem dobrą kandydatką do embolizacji?

Według wytycznych Kanadyjskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa, kandydatką do zabiegu embolizacji może być każda pacjentka z objawowymi mięśniakami, gdzie korzyści w postaci ustąpienie objawów po zabiegu przewyższają ryzyko komplikacji, u której nie stwierdza się przeciwskazań do wykonania zabiegu. Należy zwrócić uwagę, że embolizacja mięśniaków macicy jako zabieg małoinwazyjny niesie ze sobą znikomą ilość poważnych powikłań, stąd korzyści w większości przypadków przewyższają ryzyko.

Jeżeli masz mięśniaki macicy i chcesz się ich pozbyć bez operacji, powinnaś rozważyć opcję embolizacji mięśniaków macicy. Bardzo chętnie odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie obawy. Prosimy o kontakt telefoniczny.