Zachowaj płodność

Mięśniaki macicy a płodność

     Mięśniaki mogą niekorzystnie wpływać na kobiecą płodność. Mięśniaki macicy mogą wpływać na wielkość i kształt macicy, te zlokalizowane w okolicy ujść macicznych jajowodów mogą prowadzić do ich niedrożności. Z kolei mięsniaki podśluzówkowe, które wpuklają się do jamy macicy, zmniejszają ilość zdrowego miejsca do zagnieżdzenia się zarodka, co może spowodować zmniejszenie płodności. Niemnniej jednak często spotykamy się z przypadkami pacjentek z mięsniaki, które zachodzą w ciąże i rodzą zdrowe dzieci. Taką decyzję trzeba podjąć wspólnie ze swoim ginekologiem prowadzącym. Pacjentki zakwalifkowane do usunięcia macicy, powinny rozważyć możliwość wykonania embolizacji, jako metody dającej, ale nie gwarantującej szansy na macierzyństwo. Jeżeli jest możliwość wykonania operacji oszczędzającej, czyli wyłuszczenia mięśniaka, przy zachowaniu całej macicy, pacjentki powinny rozważyć taką możliwość w pierwszej kolejności. Chociaż ostatnie doniesienia wskazują, że współczynnik płodności po embolizacji jest porównywalny do tego po miomektomii.  Poniżej rozmowa z Profesorem Pisco na temat doświadczeń portugalskiego ośrodka w leczeniu mięśniaków u kobiet starających się zajść w ciążę.

Rock-a-bye baby: Embolizacja mięśniaków macicy (UFE) wykazuje porównywalny współczynnik płodności do miomektomii (wyłuszczenia mięśniaków)

Pierwsze globalne badanie wskazuje na porównywalny współczynników płodności dla małoinwazyjnej embolizacji  i 'złotego standardu' chirurgii – miomektomi.

TAMPA, Floryda (marzec 15, 2010) Embolizacji mięśniaków macicy, minimalnie inwazyjna  procedura radiologii zabiegowej, która blokuje dopływu krwi do leczonych mięśniaków macicy, ma porównywalny do miomektomii wskaźnik dzietności. Jest to pierwsze badanie na ten temat przedstawione na spotkaniu Towarzystwa Radiologii Zabiegowej w Tampie na Florydzie.

" Badanie to jest istotne, ponieważ pokazuje porównywalne wskaźniki płodności dla dwóch podstawowych, powszechnie dostępnych zabiegów oszczędzających macicę : embolizacji mięśniaków macicy ( UFE ) i chirurgicznej miomectomi , która jest uważana za złoty standard w leczeniu objawowych mięśniaków macicy u kobiet , które chcą zajść w ciążę" powiedział João Martins Pisco, radiolog interwencyjny szpitala  St Louis w Lizbonie , Portugalia.

 " Wyniki te są zaskakujące, ponieważ inne badania faworyzowały chirurgiczną miomectomie nad UFE u kobiet, które chcą zajść w ciążę. W tym badaniu u 743 kobiet , współczynnik płodności po UFE wynosi 58,1 procent , co jest porównywalne z chirurgicznym wyłuszczeniem mięśniaków ( myomectomy ) , gdzie wskaźnik dzietności wynosi 57 procent " zauważył Pisco .

" Nasze badanie pokazuje, że UFE nie tylko pozwala kobietom począć dziecko, ale także pozwala im na normalną ciąże z podobnym wskaźnikiem powikłań , jak w ogólnej populacji, pomimo że jest to grupa wysokiego ryzyka ," dodał. "W przyszłości , UFE prawdopodobnie będzie pierwszą opcją leczenia , nawet dla kobiet , które będą chciały zajść w ciążę, a nie są w stanie ze względu na obecność mięśniaków macicy ," zauważył.

Mięśniaki macicy to łagodne guzy macicy, które mogą powodować długotrwałe, ciężkie krwawienie miesiączkowe, które mogą być na tyle poważne, aby spowodować niedokrwistość, co może wymagać transfuzji, ból w obrębie miednicy i uczucie pełności w podbrzuszu, częste oddawanie moczu, ból podczas stosunku, poronienie,  interferencja w płodność i powiększenie macicy. 20% do 40 % amerykańskich kobiet w wieku 35 i starsze mają mięśniaki macicy, a prawie 50 % kobiet w okresie przedmenopauzalnym  ma znacznych rozmiarów mięśniaki.

Coraz więcej kobiet odkłada ciążę do późnych lat trzydziestych, które są również najlepszym czasem dla rozwoju mięśniaków, powiedział Pisco . Istnieją sprzeczne dowody w literaturze medycznej dotyczącej wpływu mięśniaków na ciąże, jednak ryzyko i rodzaj powikłań wydaje się być związany z wielkością, liczby i ich lokalizacją . 

"Chcemy, aby kobiety, wiedziały, że mięśniaki macicy mogą być przyczyną niepłodności , że ich leczenie jest niezbędne i że UFE może być jedynym skutecznym sposobem leczenia dla niektórych kobiet ", powiedział Pisco .
Konwencjonalnym leczeniem mięśniaków macicy u pacjentek , które chcą zajść w ciążę jest miomektomia , która polega na chirurgicznym wyłuszczeniu mięśniaków . To leczenie jest zazwyczaj skuteczne, zwłaszcza, jeśli mięśniaków jest mało i są niewielkich lub średnich rozmiarów. UFE , która ma niższy odsetek powikłań niż miomektomia, może być preferowaną metodą u kobiet z wieloma mięśniakami lub ze zmianami o dużych rozmiarach. Embolizacja jest również preferowaną metodą, kiedy ginekolog nie może wykluczyć usunięcia macicy, podczas miomektomii, lub jeśli wcześniejsze miomektomie były nieskuteczne.

Kluczowym elementem jest upewnienie się, że przyczyną zgłaszanych objawów są właśnie mięśniaki, a nie inna patologia.  Przed kwalifikacją do embolizacji należy dokładnie ocenić jamę macicy i źródło/pochodzenie nieprawidłowego krwawienia.  Jeśli przyczyną jest pojedynczy, niedużych rozmiarów mięśniak podśluzókowy, należy rozważyć wyłuszczenie histeroskopowe. 

W Portugalskim badaniu, większość kobiet wybrało UFE jako metodę leczenia bezpłodności po nieudanej miomektomii, nie udanym zapłodnieniu in vitro lub jeśli histerektomia była jedyną sugerowaną metodą leczenia.  Spośród 743 pacjentek, które przeszły zabieg embolizacji,  74 chciały zajść w ciąże, a nie był w stanie . Spośród tych 74 kobiet , 43 czyli  58,1 % ( średni wiek 36,2 ), zaszły  w ciążę. Czas między embolizacją i koncepcją mieścił się w zakresie od 2 do 22 miesięcy .

" Większość ciąż po embolizacji mięśniaków macicy miała dobre wyniki i niewiele powikłań. Ze względu na fakt, że pacjentki były w grupie wyższego ryzyka (nie mogły zajść w ciąże, były po wcześniejszych zabiegach leczenia niepłodności), spodziewany również był wyższy odsetek powikłań niż w ogólnej populacji "powiedział Pisco . " Jednakże, odsetek poronień samoistnych ( 11,1 procent) , poród przed terminowy,  ( 10,0 procent) i niska waga urodzeniowa ( 13,3 procent) były takie sama jak w populacji ogólnej ," powiedział.

Embolizacji mięśniaków macicy jest wykonywana przez radiologów interwencyjnych . Lekarze ci są certyfikowani i profesjonalnie przeszkoleni do wykonywania embolizacji i innych minimalnie inwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych. Radiolog robi malutkie nacięcie w skórze, o wielkości ołówka i wprowadza cewnik do tętnicy udowej . Używając fluoroskopii (obrazowanie w czasie rzeczywistym), lekarz prowadzi cewnik przez tętnicę , a następnie podaje maleńkie cząsteczki, wielkości ziarnka piasku, do naczyń krwionośnych zasilających mięśniaka, odcinając dopływ krwi co powoduje jego kurczenie, dzięki temu objawy ustępują. Większość kobiet, wraca do domu tego samego, lub następnego dnia i może powrócić do normalnej aktywności w ciągu dwóch do pięciu dni.

Miomectomia jest zwykle poważna operacją , która polega na wycięciu największego lub kilku mięśniaków, następnie zszyciu mięśnia macicy. Większość kobiet ma wiele mięśniaków i nie jest fizycznie możliwe, aby usunąć je wszystkie, ponieważ doprowadzić to może do usunięcia zbyt dużej ilości mięśnia macicy. Podczas gdy miomektomia jest często skuteczną metodą w kontrolowaniu objawów , to im pacjentka ma więcej mięśniaków, tym chirurgiczne leczenie jest mniej skuteczne. Ponadto, mięśniaki mogą odrastać . Z tego powodu operacja miomectomi często musi być powtarzana.

„Jest to badanie retrospektywne na podstawie embolizacji wykonanych w jednym ośrodku. Potrzebne jest wykonanie wielo ośrodkowego, randomizowanego, prospektywnego badania porównującego UFE i miomektomie”.  powiedział Pisco .

 

operację oszczędzającą, czyli wyłuszcza się mięśniaki, zachowując całą macicę. Po tym zabiegu zaleca się jak najszybsze zajście w ciążę, by uniknąć nawrotu schorzenia.

http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/ciaza/miesniaki-macicy-w-ciazy_35894.html
operację oszczędzającą, czyli wyłuszcza się mięśniaki, zachowując całą macicę. Po tym zabiegu zaleca się jak najszybsze zajście w ciążę, by uniknąć nawrotu schorzenia.

http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/ciaza/miesniaki-macicy-w-ciazy_35894.html
operację oszczędzającą, czyli wyłuszcza się mięśniaki, zachowując całą macicę. Po tym zabiegu zaleca się jak najszybsze zajście w ciążę, by uniknąć nawrotu schorzenia.

http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/ciaza/miesniaki-macicy-w-ciazy_35894.html
operację oszczędzającą, czyli wyłuszcza się mięśniaki, zachowując całą macicę. Po tym zabiegu zaleca się jak najszybsze zajście w ciążę, by uniknąć nawrotu schorzenia.

http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/ciaza/miesniaki-macicy-w-ciazy_35894.html

Przeczytaj artykuł w Interventional News:

Embolization is a fertility sparing treatment for uterine fibroids

Ciąża po embolizacji

Śledząć doniesienia światowych ośrodków zajmujących się embolizacją mięsniaków macicy, czytamy, że odsetek zajść w ciąże po zabiegu u pacjentek, które wyraziły chęć posiadania potomstwa sięga aż 48 %. Docent Radosław Pietura w swoich doświadczeniach opisuje

"W naszym materiale w którym przeważają kobiety po 40 roku życia (81%) zanotowaliśmy 36 ciąż zakończonych szczęśliwym porodem."

Z drugiej strony, Docent Pietura stwierdza, iż "Opublikowane badania na ten temat nie pozwalają jednoznacznie ocenić skuteczności embolizacji w leczeniu niepłodności. Dlatego zachowując potrzebną ostrożność istnieje pewien rodzaj konsensusu w środowisku: kobiety planujące macierzyństwo, które można skutecznie poddać leczeniu operacyjnemu, oszczędzającemu (wyłuszczenie mięśniaka) powinny się na nie zdecydować, pamiętając o możliwości zastosowania przed operacją analogów GnRH. Pacjentki z licznymi mięśniakami zdyskwalifikowane od operacyjnego leczenia oszczędzającego mogą bezpiecznie poddać się embolizacji, oczywiście bez gwarancji spełnienia marzeń o macierzyństwie, ale z zachowaną na nie szansą."

Po embolizacji, młode pacjentki, które nadal pragną być w ciąży mają na to duże szanse.  Dr Bruce McLucas z ośrdoka w Los Angeles stwierdza, że:

"Prawie połowa z kobiet, które zjawiły się w FTC, poczęło dziecko i je urodziło co zgadza się z innymi badaniami wykonanymi w USA, Kanadzie i Europie."

Ciąża po embolizacji